Stravování v Mateřské škole I. Nýřany

  • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená  strava dle příslušných předpisů.
  • Zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, dodržujeme technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů.
  • Dětem je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.
  • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
  • Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se zdravému stravování a stolování.
  • Stravování pro děti a personál mateřské školy je zajišťováno ze školní jídelny při ZŠ Nýřany.

 


V případě náhlé nepřítomnosti dítěte si rodiče vyzvednou
oběd od 11:00 – 11.15 hod.

 


Aktuální ceník stravného naleznete pod tímto odkazem:
<style=“padding-left: 50px; text-align: center;“>Finanční limity obědů platné od 1.10.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.