Finanční limity obědů platné od 1. 5. 2022

1.9.2021 vstupuje v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Zvýšení finančních normativů

Nejvýraznější změnou, která se dotkne všech školních jídelen, jsou jiná rozpětí finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly finanční normativy naposledy upravovány, se podle ČSÚ cena potravin zvýšila o 20%. Proto se nyní zvyšuje horní hranice finančních normativů pro školní stravování , ale současně se posouvá i dolní hranice.

Platnost limitů od 1.5.2022 do odvolání

STRAVNÉ NA DEN

věková skupina

3-6 let

7-10 let

přesnídávka

  10,-

 12,-

oběd

20,-

27,-

svačina

  10,-

  10,-

nápoje

  5,-

  5,-

 

  

Celkem

45 Kč

54 Kč

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte si rodiče vyzvednou oběd
od 11:15 – 11.30 hod.

Součástí jídelníčku ve školním roce 2021/2022 je i označení alergenů.
Jejich seznam naleznete na stránkách školní jídelny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.