Finanční limity obědů platné od 1. 9. 2023

1.9.2021 vstoupila  v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Nejvýraznější změnou, která se dotkla všech školních jídelen, jsou jiná rozpětí finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly finanční normativy naposledy upravovány, se podle ČSÚ cena potravin zvýšila o 20%. Proto se  zvýšila horní hranice finančních normativů pro školní stravování , ale současně se posunula i dolní hranice.

Zvýšení finančních normativů od 1.9.2023

Platnost limitů od 1.9.2023 do odvolání

STRAVNÉ NA DEN

věková skupina

3-6 let

7-10 let

přesnídávka

  12,-

 12,-

oběd

21,-

30,-

svačina

  10,-

  10,-

nápoje

  5,-

  5,-

 

  

Celkem

48 Kč

57 Kč

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte si rodiče vyzvednou oběd
od 11:15 – 11.30 hod.

Součástí jídelníčku ve školním roce 2023/2024 je i označení alergenů.
Jejich seznam naleznete na stránkách školní jídelny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.