Jak si užíváme návrat do mateřské školy ?

I když nás omezují hygienická opatření při vstupu do budovy, jinak si s dětmi užíváme.
Opékali jsme vuřty, užili si všichni Den dětí, vytváříme a vymýšlíme každý den něco nového.
Děti se s vámi chtějí podělit, tak pojďte k nám na ,,kukandu”.