Finanční limity obědů platné od 1. 9. 2023

1.9.2021 vstoupila  v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Nejvýraznější změnou, která se dotkla všech školních jídelen, jsou jiná rozpětí finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly finanční normativy naposledy upravovány, se podle ČSÚ cena potravin zvýšila o 20%. Proto se  zvýšila horní hranice finančních normativů pro školní stravování , ale současně se posunula i dolní hranice.

Zvýšení finančních normativů od 1.9.2023

Continue reading „Finanční limity obědů platné od 1. 9. 2023“