Finanční limity obědů platné od 1. 5. 2022

1.9.2021 vstupuje v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Zvýšení finančních normativů

Nejvýraznější změnou, která se dotkne všech školních jídelen, jsou jiná rozpětí finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly finanční normativy naposledy upravovány, se podle ČSÚ cena potravin zvýšila o 20%. Proto se nyní zvyšuje horní hranice finančních normativů pro školní stravování , ale současně se posouvá i dolní hranice.

Continue reading „Finanční limity obědů platné od 1. 5. 2022“