Něco krásného končí……. něco nového začíná………….

Zítra začíná nový školní rok.

Do MŠ je vzhledem k opatření povolen vstup rodičů jen na dobu nezbytně nutnou a s respirátorem.

Přesto vám přejeme, abyste  byli všichni  po celý nastávající školní rok spokojeni,  aby nám všem přinesl spoustu společných zážitků, nezapomenutelných chvilek , tvořivou spolupráci  a hlavně klid a pohodu.

Těšíme se na vás!!!!

Všem co nejkrásnější 1.září …………..

………a zítra PRAVOU ………ať je nám všem v novém školním roce prostě fajn………

 

Finanční limity obědů platné od 1. 10. 2021

1.9.2021 vstupuje v účinnost novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Zvýšení finančních normativů

Nejvýraznější změnou, která se dotkne všech školních jídelen, jsou jiná rozpětí finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly finanční normativy naposledy upravovány, se podle ČSÚ cena potravin zvýšila o 20%. Proto se nyní zvyšuje horní hranice finančních normativů pro školní stravování , ale současně se posouvá i dolní hranice.

Continue reading “Finanční limity obědů platné od 1. 10. 2021”

Ještě poslední prázdninový pozdrav

Dnes naposledy s dětmi, spolu opět 1.9.2021.

Překvapení od maminky nás dostalo!!!! Když prý je dnes ten úplně, úplně poslední den ve školce. Děkujeme, děkujeme!!!!

Všem našim prvňáčkům přejeme nádherný první den ve škole, spoustu nových kamarádů , úžasnou paní učitelku a pohodovou celou první třídu. Držíme palečky a přejeme všem hodně štěstí.

Navýšení a změny v úplatě za předškolní vzdělávání od 1.9.2021

Pro školní rok 2021/2022 (od 1. 9. 2021) je navýšena úplata za předškolní vzdělávání na částku 750,-Kč.

Pokud má dítě a alespoň jeden ze zákonných zástupců trvalé bydliště v Nýřanech, bude úplata snížena o 300,-Kč měsíčně tím, že tento příspěvek bude hrazen zřizovatelem, přímo na účet ZŠ a MŠ Nýřany.

(tzn. 450,-Kč zákonný zástupce, 300,-Kč zřizovatel).

Výše úplaty se tedy mění jen, pro ty, kteří nesplňují podmínku trvalého bydliště.

viz. 12  Usnesení rady města  ze dne 7.6.2021

12_Usnesení_rady_2021-06-07

Vítáme Vás v naší mateřské škole

Milé děti, vážení rodiče,

pomalu nám začíná nám nový školní rok a opět vás vítají Pařezová chaloupka, Večerníček, Maková panenka, Racochejl a Rákosníček. Nejvíce se na vás těší Vaše p. učitelky, se kterými si budete hrát, zpívat si, tancovat, malovat, kreslit, objevovat nové věci, poznávat okolní svět. Společně poznáme spoustu nových kamarádů. Budeme si spolu osvojovat pravidla, která nám pomohou vytvářet příjemnou, radostnou a kamarádskou atmosféru mezi dětmi. Doufáme, že rodiče se k nám připojí a budou se také spolupodílet na všem, co v mateřské škole pro Vás nachystáme. MŠ I. My se na tuto spolupráci moc těšíme. Jste šikovné děti, o kterých víme, že skoro všechny činnosti zvládáte samy a pokud je třeba, je tu kamarád nebo p. učitelka, která Vám ochotně a ráda pomůže. Do listopadu bude u nás ještě probíhat dokončování přístavby.Už nemůžeme dočkat.
Také budeme mateřskou školu otevírat nejen  od 6.00 hod., ale prodlužujeme provoz do 16.30 hod.  Doufáme, že to rodičům pomůže.

Přejeme Vám jen samé krásné zážitky. Opět je budeme dávat sem na naše stránky, aby i rodiče viděli, co spolu prožíváme.

1.9.2021 se na Vás těšíme.

Informace k začátku nového školního roku

 

Rozdělení dětí do tříd
Seznamy dětí nemohou být zveřejněny z důvodu GDPR.  Tyto informace  vám osobně podáme v úterý 31.8.2021  v budově naší MŠ I. Nýřany v době od 9.00 do 11.00 hod. 
Nestihnete-li se v tuto dobu dostavit, nevadí.  Informace  vám bude předána při  nástupu dítěte do MŠ v úterý 1.9.2021.

Děkujeme za pochopení.