Omlouvání dětí ze stravování

 

Odhlašování obědů

 • Známou nepřítomnost ohlásí rodiče p. učitelkám na třídě nejpozději den dopředu a zároveň si sami odhlásí dítě do sešitu  na stravování , které jsou v šatnách jednotlivých tříd.
 • Obědy lze odhlašovat (přihlašovat) vždy den dopředu nejpozději do 13:00 hod.
 • Zákonný zástupce je povinen vždy dítě z mateřské školy včas omluvit a před nástupem do MŠ na daný den přihlásit  (osobně telefonicky, prostřednictvím jiného rodiče apod.) vždy den dopředu.
 • V případě, že dítě onemocní a nelze jej dopředu omluvit na daný den, může si zákonný zástupce 1. den nemoci vyzvednout  stravu ve školce od 11.00 do 11.15 hod.
 • Pokud zákonný zástupce dítě neomluví,  počítá se od druhého dne  nepřítomnosti dítěte plná cena obědů, protože při  neomluvení nemá dítě  od druhého dne nárok na státem dotovanou stravu a rodič je v takovém případě povinen uhradit  veškeré náklady na stravování.

 

Způsoby odhlašování v případě nepřítomnosti dítěte:

 • na telefonní číslo 377 931 662 (školní jídelna)
 • přes internetový formulář jídelny ZŠ  Odhlašování
 • do sešitu v šatně


Paní učitelky dětem obědy neodhlašují.

 

 

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Leave a Reply