Omlouvání dětí ze stravování

Odhlašování obědů

  • Známou nepřítomnost ohlásí rodiče p. učitelkám na třídě nejpozději den dopředu a zároveň si sami odhlásí dítě do sešitu  na stravování , které jsou v šatnách jednotlivých tříd.
  • Obědy lze odhlašovat (přihlašovat) vždy den dopředu nejpozději do 13:00 hod.
  • Zákonný zástupce je povinen vždy dítě z mateřské školy včas omluvit a před nástupem do MŠ na daný den přihlásit  (osobně telefonicky, prostřednictvím jiného rodiče apod.) vždy den dopředu.
  • V případě, že dítě onemocní a nelze jej dopředu omluvit na daný den, může si zákonný zástupce 1. den nemoci vyzvednout  stravu ve školce od 11.30 do 11.45 hod.
  • Pokud zákonný zástupce dítě neomluví,  počítá se od druhého dne  nepřítomnosti dítěte plná cena obědů, protože při  neomluvení nemá dítě  od druhého dne nárok na státem dotovanou stravu a rodič je v takovém případě povinen uhradit  veškeré náklady na stravování.

Způsoby odhlašování v případě nepřítomnosti dítěte:

  • na telefonní číslo 377 931 662 (školní jídelna)
  • přes internetový formulář jídelny ZŠ  Odhlašování
  • do sešitu v šatně


PANÍ UČITELKY DĚTEM OBĚDY NEODHLAŠUJÍ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.