Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZČR osobní přítomnost v MŠ  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání dětem zaměstnanců vybraných profesí /s potvrzením od zaměstnavatele/:

  • zdravotničtí pracovníci
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy ČR

Budou vytvořeny stálé skupiny o maximálním počtu 15 dětí.

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna testováním 2x týdně neinvazivními Ag testy vytíráním z nosu v prostorách MŠ. Povinnost nosit respirátory mají pouze pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,  zákonní zástupci, kteří se budou účastnit testování.

Dětí se tato povinnost netýká.

 Provoz MŠ  6.00 – 16.00 hodin – děti budou předávány u hlavního vchodu p. učitelkám.

Děti od Racochejla budou od 12.4.2021 v hlavní budově.

Rodičům bude umožněn vstup do budovy pouze v dny testování do prostor tomu určených.

TESTOVÁNÍ Ag testy:

Testování dětí Ag testy bude probíhat v MŠ před příchodem do třídy každé pondělí a čtvrtek v nově přistavené budově – z levé části budovy. Vše bude označeno šipkami.

Testy budou provádět zákonní zástupci za dohledu proškoleného pedagogického pracovníka MŠ. Pokud dítě v tyto dny nepřijde, bude testováno v den příchodu do MŠ. Vyhodnocení testu trvá 15 minut, proto počítejte s časovou rezervou.

Od testování budou osvobozeni pouze děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto zákonný zástupce doloží zprávou od lékaře či zprávou z laboratoře /sms/.

Na tomto odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice můžete zjistit podrobnější informace o testování na půdě školy a najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *