Všeobecné pokyny KHS při covidu 19 informace pro rodiče dětí, které jsou pozvány na testy..

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 21. nebo 22. 2. 2021 (podle posledního kontaktu v MŠ). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který vystaví OČR. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Odběr se uskuteční dne 17. 2. 2021 v budově ZŠ Nýřany, Školní 901 (bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň). Prosím všechny účastníky odběru o dochvilnost.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

  • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
  • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

  • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
  • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
  • často větrat
  • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
  • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
  • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *