Žádost o ošetřovné

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ je k dispozici na stránkách České správy sociálního zabezpečení www. cssz.cz.
V sekci Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol si stáhněte formulář   č. 5
Systém vygeneruje číslo formuláře, které si pečlivě uschovejte.
Do formuláře je třeba zapsat IČO školy: 606 11 880.
Vyplněný formulář následně odevzdejte svému zaměstnavateli.

Uzavření MŠ I. Nýřany

Uzavření MŠ I. Nýřany

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se od úterý 16. 2. 2021 do odvolání uzavírá Mateřská škola I. v Nýřanech.
Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění covid-19 se uzavírají všechny třídy MŠ I. v Nýřanech, Husova ulice s výjimkou třídy Racochejl, která je umístěna mimo hlavní budovu ve Svazáčku (Školní ulice). Ta je momentálně uzavřena rozhodnutím vedení ZŠ a MŠ Nýřany, o jejím otevření budou rodiče dotčených dětí informováni přímo učitelkou. O otevření hlavní budovy MŠ I. rozhodne KHS Plzeňského kraje.

Všeobecné pokyny KHS při covidu 19 informace pro rodiče dětí, které jsou pozvány na testy..

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 21. nebo 22. 2. 2021 (podle posledního kontaktu v MŠ). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který vystaví OČR. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Odběr se uskuteční dne 17. 2. 2021 v budově ZŠ Nýřany, Školní 901 (bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň). Prosím všechny účastníky odběru o dochvilnost.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

  • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
  • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

  • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
  • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
  • často větrat
  • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
  • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
  • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte