Obnovení provozu od 25.5.2020 a důležité informace pro rodiče přihlášených dětí

Vážení rodiče,

25.5.2020 se obnovuje provoz v mateřské škole za zpřísněných podmínek. Jak bude vypadat přijímání a vyzvedávání dětí od toho data do odvolání naleznete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně, prosíme vás zároveň o vytvoření dostatečné časové rezervy při příchodu do MŠ. Děti bude přebírat jedna pověřená p.učitelka. Více zaměstnanců se z důvodu zajištění bezpečnosti provozu ve třídách nemůže na přijímání dětí podílet. Každá třída bude mít provoz od 6.15 do 16.00 hod. Skupiny dětí se po dobu pobytu v MŠ nesmí potkávat. Děti budou co nejvíce v prostorách zahrady, obědy budou v každé třídě, čas vyzvedávání dětí po obědě se mění, prosíme o jeho dodržení a pochopení všech těchto opatření , které vycházejí z doporučení MŠMT.

Věříme, že to společně zvládneme.
Dětem posíláme pozdravy a těšíme se na přihlášené děti v pondělí 25.5.2020

Informace k otevření a provozu mateřské školy

ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení

Pro maminky a babičky

Milé maminky a babičky, prababičky.
K nadcházejícímu Dní matek nám dovolte touto cestou vám všem popřát hodně lásky, zdraví, radosti a pohody s těmi, které jsou pro vás nejcennější a nejmilejší.
My vám děkujeme za vaši lásku, pochopení, obětavost a za vše, co pro nás bez mrknutí oka, bez zaváhání děláte.
Každoročně vám s dětmi věnujeme besídku s vystoupením vašich dětí, vnoučátek,pravnoučátek. Letos nám to nebylo dopřáno. O to s větší láskou posíláme pro vás všechny malou kytičku.
Děkujeme!

Posíláme pozdravy

Milé děti a vážení rodiče,
každoročně touhle dobou se naše školka mění na jeden den na,, Školu čar a kouzel,,.
Letos to bohužel nebylo možné.
Proto vám posíláme malou vzpomínku na loňský rok se spoustou pozdravů.
Moc se nám stýská. I ta zahrada je smutná a tichá.
Chybíte nám…..

Opatrujte se a snad už brzy …..