Jak si užíváme návrat do mateřské školy ?

I když nás omezují hygienická opatření při vstupu do budovy, jinak si s dětmi užíváme.
Opékali jsme vuřty, užili si všichni Den dětí, vytváříme a vymýšlíme každý den něco nového.
Děti se s vámi chtějí podělit, tak pojďte k nám na ,,kukandu”.

Prázdninový provoz a jeho průběh

Vážení rodiče,

velice se omlouváme, ale abychom se spolu mohli setkat 1.září v naší mateřské škole ve všech třídách, musíme o prázdninách mateřskou školu z důvodu stavebních prací opustit a přesunout provoz do náhradních prostor, které nám budou poskytnuty.

Kde a kdy budeme:
V budově naší mateřské školy bude provoz
v týdnu od 1.7. do 3.7.2020
v týdnu od 24.8. do 31.8.2020

Náhradní prostory nám budou poskytnuty:
v budově MŠ II. Sluníčko, K.H.Máchy 1050,
pavilon “B”, je to pavilon od hlavní silnice.
Zde bude provoz v týdnech od 7.7.2020 do 21.8.2020.

Provoz bude totožný s naším: od 6.15 do 16.00 hod.

MŠ bude uzavřena v době od 27.7. do 7.8.2020

Stavební práce na přístavbě by měly probíhat do konce listopadu. Prázdniny budou využity na stavební práce – propojování tříd s přístavbou, vybourávání nových vstupů, zajištění protipožárních opatření ve stávající budově. Tyto práce budou probíhat přímo ve třídách, a to tak, aby třídy byly připraveny na znovuotevření od 1.9.2020.

Díky nim bude mít po ukončení stavby Maková panenka vedle třídy umývárnu a WC (děti nebudou muset chodit přes vstupní halu), Pařezové chaloupce se prodlouží třída, která bude využívána na hraní a spaní. Místo kanceláře bude nová umývárna a WC pro děti a dospělé.

Tyto stavební úpravy nám zmodernizují prostředí, vylepší zázemí pro děti.

Děkujeme za pochopení této vzniklé situace, Děláme vše pro to, abychom vše připravili a mohli jsme se spolu setkat v naší mateřské škole opět 24.8.2020.

Přijaté děti do MŠ I. Nýřany

V příloze naleznete seznam prijatých dětí ( podle registračních čísel) do Základní školy a Mateřské školy Nýřany, Husova 731, 330 23 Mateřská škola I.

Připomínáme:
dne 10.6.2020 v době od 13.00 do 15.00 hod. budou vydávána rozhodnutí o přijetí x nepřijetí do MŠ. Případné dotazy budou zodpovezeny při předání rozhodnutí.

Děkujeme

Seznam přijatých dětí

Obnovení provozu od 25.5.2020 a důležité informace pro rodiče přihlášených dětí

Vážení rodiče,

25.5.2020 se obnovuje provoz v mateřské škole za zpřísněných podmínek. Jak bude vypadat přijímání a vyzvedávání dětí od toho data do odvolání naleznete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně, prosíme vás zároveň o vytvoření dostatečné časové rezervy při příchodu do MŠ. Děti bude přebírat jedna pověřená p.učitelka. Více zaměstnanců se z důvodu zajištění bezpečnosti provozu ve třídách nemůže na přijímání dětí podílet. Každá třída bude mít provoz od 6.15 do 16.00 hod. Skupiny dětí se po dobu pobytu v MŠ nesmí potkávat. Děti budou co nejvíce v prostorách zahrady, obědy budou v každé třídě, čas vyzvedávání dětí po obědě se mění, prosíme o jeho dodržení a pochopení všech těchto opatření , které vycházejí z doporučení MŠMT.

Věříme, že to společně zvládneme.
Dětem posíláme pozdravy a těšíme se na přihlášené děti v pondělí 25.5.2020

Informace k otevření a provozu mateřské školy

ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení