Jak si užíváme návrat do mateřské školy ?

I když nás omezují hygienická opatření při vstupu do budovy, jinak si s dětmi užíváme.
Opékali jsme vuřty, užili si všichni Den dětí, vytváříme a vymýšlíme každý den něco nového.
Děti se s vámi chtějí podělit, tak pojďte k nám na ,,kukandu”.

Pro maminky a babičky

Milé maminky a babičky, prababičky.
K nadcházejícímu Dní matek nám dovolte touto cestou vám všem popřát hodně lásky, zdraví, radosti a pohody s těmi, které jsou pro vás nejcennější a nejmilejší.
My vám děkujeme za vaši lásku, pochopení, obětavost a za vše, co pro nás bez mrknutí oka, bez zaváhání děláte.
Každoročně vám s dětmi věnujeme besídku s vystoupením vašich dětí, vnoučátek,pravnoučátek. Letos nám to nebylo dopřáno. O to s větší láskou posíláme pro vás všechny malou kytičku.
Děkujeme!