Jak si užíváme návrat do mateřské školy ?

I když nás omezují hygienická opatření při vstupu do budovy, jinak si s dětmi užíváme.
Opékali jsme vuřty, užili si všichni Den dětí, vytváříme a vymýšlíme každý den něco nového.
Děti se s vámi chtějí podělit, tak pojďte k nám na ,,kukandu”.

Obnovení provozu od 25.5.2020 a důležité informace pro rodiče přihlášených dětí

Vážení rodiče,

25.5.2020 se obnovuje provoz v mateřské škole za zpřísněných podmínek. Jak bude vypadat přijímání a vyzvedávání dětí od toho data do odvolání naleznete v přiloženém souboru. Čtěte pozorně, prosíme vás zároveň o vytvoření dostatečné časové rezervy při příchodu do MŠ. Děti bude přebírat jedna pověřená p.učitelka. Více zaměstnanců se z důvodu zajištění bezpečnosti provozu ve třídách nemůže na přijímání dětí podílet. Každá třída bude mít provoz od 6.15 do 16.00 hod. Skupiny dětí se po dobu pobytu v MŠ nesmí potkávat. Děti budou co nejvíce v prostorách zahrady, obědy budou v každé třídě, čas vyzvedávání dětí po obědě se mění, prosíme o jeho dodržení a pochopení všech těchto opatření , které vycházejí z doporučení MŠMT.

Věříme, že to společně zvládneme.
Dětem posíláme pozdravy a těšíme se na přihlášené děti v pondělí 25.5.2020

Informace k otevření a provozu mateřské školy

ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení

Pro maminky a babičky

Milé maminky a babičky, prababičky.
K nadcházejícímu Dní matek nám dovolte touto cestou vám všem popřát hodně lásky, zdraví, radosti a pohody s těmi, které jsou pro vás nejcennější a nejmilejší.
My vám děkujeme za vaši lásku, pochopení, obětavost a za vše, co pro nás bez mrknutí oka, bez zaváhání děláte.
Každoročně vám s dětmi věnujeme besídku s vystoupením vašich dětí, vnoučátek,pravnoučátek. Letos nám to nebylo dopřáno. O to s větší láskou posíláme pro vás všechny malou kytičku.
Děkujeme!

Posíláme pozdravy

Milé děti a vážení rodiče,
každoročně touhle dobou se naše školka mění na jeden den na,, Školu čar a kouzel,,.
Letos to bohužel nebylo možné.
Proto vám posíláme malou vzpomínku na loňský rok se spoustou pozdravů.
Moc se nám stýská. I ta zahrada je smutná a tichá.
Chybíte nám…..

Opatrujte se a snad už brzy …..

Pozdrav pro děti a rodiče

Vážení a milí, naše nejmilejší děti.

Ještě nedávno jsme pro vás připravovali školní pouť, loučení se zimou, fotografování, Velikonoce, výlet, besídku, divadla….

Najednou se ze dne na den náš čas zastavil, zmizel dětský smích, brebentění, třídy se vyprázdnily, budova ztichla a zůstalo jen všudypřítomné ticho…… I paní učitelky se ze dne na den ocitly bez vás. Jako všichni kolem vás sedly k šicím strojům a zapojily se do šití roušek pro rodinu, příbuzné, sousedy v okolí, pro nemocnice.  Pro vás děti pak připravují projekty, které si spolu užijeme, až se spolu zase uvidíme. Čím déle tento stav trvá, tím častěji zaznívají slova :,, Už se těšíme, až budeme zase všichni spolu. ” Všichni vám posíláme spoustu pozdravů, přejeme vám ,vašim blízkým zdraví, zdraví, zdraví. Chybíte nám. Opatrujte se!!!!

Až tohle všechno překonáme, těšíme se na vás !!!!

A máte-li chuť, napište nám na náš mail mateřské školy. Budeme rády.

nyrany.MS1@volny.cz

P.S.  Nebojte, fotografie je pořízena v září loňského roku ……  to jsme opravdu netušili, že poletí k vám ❤️