Informace rodičům

Organizační opatření:

V pátek 7.5.2021 budou děti přebíráni od rodičů mezi dveřmi. Do budovy mateřské školy nebude v tento den  nikdo vpuštěn.

Děkujeme za pochopení.