Připravujeme se na besídku……

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

[...]

Čarodějnice z Pařezovky

Čarodějnice v MŠ

Tak jsme šikovní

Velikonoce U Makové panenky

Akce MŠ I. v měsíci květnu