Provozní údaje Mateřské školy I. Nýřany

Zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Nýřany
330 23  Nýřany, Husova 731
Mateřská škola I.

Základní ustanovení

Mateřská škola je pětitřídní.

Na začátku školního roku jsou rodiče povinni předložit vyplněnou “Dohodu o převzetí dítěte”, která upravuje vydávání dětí ze zařízení.
V dohodě jsou uvedeny všechny zletilé osoby,které rodiče pověří vyzvedáváním dítěte ze zařízení.

Zařízení pro výchovu a vzdělávání ( § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví) jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

I. Údaje o zařízení

Mateřská škola I., Husova 731, 330 23 Nýřany

Telefon:

377931195

IČ:

60611880

Ředitel školy:

Mgr. Jiří Loritz

Zřizovatel:

Město Nýřany

Typ MŠ:

celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:

102

Provozní doba školy:

od 06:15 do 16:00 hod.

Vyzvedávání dětí
po obědě:

od 12:15 do 12:30 hod.


II. Režimové požadavky

 • Nástup dětí:
  scházení dětí od 6,15 – 8,00 hodin, po individuální domluvě kdykoli
  v páté třídě od 6,30 – 12, 15 hodin

 

 • Spontánní hry:
  od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí

 

 • Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):
  probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi

 

 • Sledování televize:
  je zařazováno co nejméně, jako pomůcka výchovného vzdělávání, doba trvání v jednom sledu: maximálně 30 minut

 

 • Pohybové aktivity:
  prostředí
  třídy
  školní zahrada
  travnaté plochy v přírodě

vybavení
ve třídách je dostatečný prostor k využití tělovýchovného nářadí i náčiní

druh pohybových aktivit

denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

pohybové hry
10 – 15 minut průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
kondiční vycházky do okolí města a lesa

 • Pobyt venku
  k pobytům venku je užívána školní zahrada, okolí MŠ a les
  maximálně 2 hodiny denně (dle počasí)

pobyt venku se neuskutečňuje
při mrazu pod -10°C
při silném větru
při dešti
při inverzích

 • školní zahrada
  je oplocena a nacházejí se na ní:

  • dvě pískoviště okolo opatřeny dřevem
  • průlezky
  • houpačky
  • skluzavky
 • Odpočinek a spánek
  • maximálně 2 hodiny denně (dle počasí)
  • dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
  • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven

 

 • Stravování:
  příprava stravy
  strava se dováží ze školní kuchyně

podávání svačin

o   v době od 8,00 do 8,45 hodin
o   kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin
o   děti si samy prostírají a samy se obsluhují  vybírají si množství potravin i druh tekutiny
o   po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

obědy

o   doba výdeje je od 11,15 do 12, 15 hodin
o   se podávají v 1., 2. a 5. třídě
o   třídy se střídají
o   při obědě se používají příbory
o   po obědě si děti po sobě uklidí nádobí

pitný režim
je plně využíván v průběhu celého dne, je využíván samostatně dětmi  podle potřeby (ovocné čaje, multivitaminové nápoje…..)

 

 • Otužování:
  je přizpůsobeno podmínkám školy, jsou respektovány individuální zvláštnosti dětí vzhledem k jejich zdravotnímu stavuzpůsob otužovánío   sluncem – vycházející z potřeb a zájmů dětí
  o   vzduchem
  o   vodou
  o   lehký oděv ve třídě
  o   vhodná regulace topení (teplota regulována dle norem)
  o   pravidelné větrání tříd
  o   je zařazen předplavecký výcvik v plaveckém bazénu Rosnička v Plzni
 • Způsob nakládání s prádlem:
  lůžkoviny a ručníky, dětem půjčuje MŠ

výměna lůžkovin
se provádí jednou za 21 dní
v případě potřeby ihned

výměna ručníků
se provádí 1x týdně
v případě potřeby ihned

Použité prádlo je v MŠ ihned vypráno a vymandlováno.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *