Provozní údaje Mateřské školy I. Nýřany

Zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Nýřany
330 23  Nýřany, Husova 731
Mateřská škola I.

Základní ustanovení

Mateřská škola je pětitřídní.

Na začátku školního roku jsou rodiče povinni předložit vyplněnou “Dohodu o převzetí dítěte”, která upravuje vydávání dětí ze zařízení.
V dohodě jsou uvedeny všechny zletilé osoby,které rodiče pověří vyzvedáváním dítěte ze zařízení.

Zařízení pro výchovu a vzdělávání ( § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví) jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

I. Údaje o zařízení

Mateřská škola I., Husova 731, 330 23 Nýřany

Telefon:

377931195

IČ:

60611880

Ředitel školy:

Mgr. Jiří Loritz

Zřizovatel:

Město Nýřany

Typ MŠ:

celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:

102

Provozní doba školy:

od  6,15  do  16,00 hodin


II. Režimové požadavky

 • Nástup dětí:
  scházení dětí od 6,15 – 8,00 hodin, po individuální domluvě kdykoli v páté třídě od 6,30 – 12, 15 hodin

 • Spontánní hry:
  od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí

 • Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):
  probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi

 • Sledování televize:
  je zařazováno co nejméně, jako pomůcka výchovného vzdělávání, doba trvání v jednom sledu: maximálně 30 minut

 • Pohybové aktivity:
  podmínkytřídyš
  školní zahrada
  travnaté plochy v přírodě

  vybavení
  ve třídách je dostatečný prostor k využití tělovýchovného nářadí i náčiní

  druh pohybových aktivit

  denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

  pohybové hry

  • 10 – 15 minut průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
  • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
  • kondiční vycházky do okolí města a lesa
 1. Pobyt venku

  k pobytům venku je užívána školní zahrada, okolí MŠ a les
  • maximálně 2 hodiny denně (dle počasí)
  • dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
  • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven

  pobyt venku se neuskutečňuje

  • při mrazu pod -10°C
  • při silném větru
  • při dešti
  • při inverzíchpobyt venku se neuskutečňuje

  školní zahrada
  je oplocena a nacházejí se na ní

  • dvě pískoviště okolo opatřeny dřevem
  • průlezky
  • houpačky
  • skluzavky


 2. Odpočinek a spánek

  • maximálně 2 hodiny denně (dle počasí)
  • dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
  • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven


 3. Stravování:

  příprava stravy
  strava se dováží ze školní kuchyně

  podávání svačin

  • v době od 8,00 do 8,45 hodin
  • kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin
  • děti si samy prostírají a samy se obsluhují  vybírají si množství potravin i druh tekutiny
  • po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

  obědy

  • doba výdeje je od 11,15 do 12, 15 hodin
  • se podávají v 1., 2. a 5. třídě
  • třídy se střídají
  • při obědě se používají příbory
  • po obědě si děti po sobě uklidí nádobí

  pitný režim

  je plně využíván v průběhu celého dne, je využíván samostatně dětmi  podle potřeby (ovocné čaje,multivitaminové nápoje…..)


 4. Otužování:

  je přizpůsobeno podmínkám školy, jsou respektovány individuální zvláštnosti dětí vzhledem k jejich zdravotnímu stavu

  způsob otužování

  • sluncem – vycházející z potřeb a zájmů dětí
  • vzduchem
  • vodou
  • lehký oděv ve třídě
  • vhodná regulace topení (teplota regulována dle norem)
  • pravidelné větrání tříd
  • je zařazen předplavecký výcvik v plaveckém bazénu Rosnička v Plzni


 5. Způsob nakládání s prádlem:

  lůžkoviny a ručníky, dětem půjčuje MŠ

  výměna lůžkovin

  • se provádí jednou za 21 dní
  • v případě potřeby ihned

  výměna ručníků

  • se provádí 1x týdně
  • v případě potřeby ihned

  Použité prádlo je v MŠ ihned vypráno a vymandlováno.

   

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *