Koncepce Mateřské školy I. Nýřany

Koncepce MŠ je závazný program, cesta,jakou se ubíráme a podle níž se vytváří jednotlivé programy tříd. Koncepce odborněji popisuje život v naší MŠ a je přístupná veřejnosti. Rádi Vás s ní seznámíme, popř.vysvětlíme, co Vás bude zajímat. Koncepce MŠ je zpracována a uložena v mateřské škole. Pro Vás ji přinášíme ve stručné formě tak, aby byla srozumitelná i širší veřejnosti.

Při každodenní práci s dětmi se snažíme vycházet z určitých zásad,které prolínají, podmiňují a navazují na sebe. Především chceme vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví.

VEDENÍ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Výchova ke zdravému životnímu stylu je záležitostí všech pracovníků školy.  Děti jsou vedeny ve smyslu, že každý je zodpovědný za své zdraví. Proto budeme děti  průběžně seznamovat s faktory, které jejich zdraví ohrožují a naopak, s faktory které jejich zdraví ovlivňují pozitivně.

Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou

  • vedení dětí k péči o své zdraví včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků
  • prevence rizik a úrazů
  • správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC)
  • osvěta v oblasti zdravé výživy
  • zveřejnění jídelníčků
  • spolupráce s rodinou ve smyslu podpory zdravého vývoje dítěte

BĚHEM DNE V MŠ JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TYTO FAKTORY:

Pohoda

Dětem se snažíme poskytnout dostatek prostoru pro volný pobyt. Pro zdraví dítěte je důležitá jeho pohoda. V průběhu dne je poskytován dostatek prostoru pro volnou hru nejen ve třídách,ale i na zahradě a v lese.

Prostředí

Snažíme se o to, aby prostředí bylo vnímáno jako pohodové, útulné, harmonické. Třídu, kterou děti navštěvují mění spolu s p.učitelkou v místo společného tvoření a setkávání.

Dostává se nám všeho

Děti tráví ve školce většinu dne. Proto se snažíme vytvářet prostor pro uspokojování všech jeho potřeb včetně náklonnosti, lásky a   pocitu bezpečí. Pro děti je důležité mít vedle sebe někoho, kdo pro ně, bude-li potřebovat jej pohladí, pochová, pochopí.

Hrajeme si

Hra nás provází v průběhu celého dne. Interiéry jsou vybaveny novým, k dětem adekvátním nábytkem, hracími koutky, zateplenou podlahovou krytinou. Hračky a jiný materiál jsou vybírány velmi uvážlivě, dbáno je při výběru na estetické a zdravotní hledisko. Dítě má přirozenou potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti, učit se, získávat nové zkušenosti. Tím vším nás hra provází a  umožňuje. P.učitelky hledají prostor a čas pro hru, ve spolupráci s dětmi vytváří příležitosti k jejímu obohacení.

Tělesná pohoda

Denní režim zajišťuje pravidelné střídání činností a odpočinků. Organismus dětí posilujeme dostatkem pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu, zdravou a vyváženou stravou. Jezdíme na předplaveckou výuku do bazénu na Slovanech v Plzni. A jak vypadá den ve školce? Každé dítě i dospělí potřebují mít v režimu určité body, které se opakují a jsou pravidelné. Klademe důraz na střídání činností ,  aby nedocházelo k přetěžování dětského organismu. V naší mateřské škole jsme vytvořili takový režim, kde je dostatek prostoru na hru, poznávání, pobyt venku, odpočinek i jídlo. Zároveň jsou na třídách vytvářena ve spolupráci s dětmi pravidla, která jsou dětmi respektována. Již delší dobu se zaměřujeme během školního roku na přiblížení ročního období a s ním související lidové tradice a zvyky.

Jak se tedy děti „učí”?

K tomu, aby dítě pochopilo a vzájemně si provázalo určité znalosti a dovednosti, je třeba, aby nové poznatky získávalo na základě pro- žitku a zkušenosti. Během dne jsou navozovány situace, do kterých se děti samy zapojují. Jejich účast vychází z  přirozené zvědavosti, touze tvořit a poznávat.

Spolupracujeme s rodinou

Má-li se dítě cítit v mateřské škole dobře, je třeba mu k tomu vytvořit podmínky. Každý jsme ale trochu jiný. Máme různou povahu, charakter, rádi děláme určité věci. Jaké dítě je, to nám mohou říci jen jeho nejbližší. Vaše dítě také potřebuje vědět, že mezi rodinou a p.učitelkou je vzájemná důvěra. Potřebujete-li se poradit, vyřešit výchovný či jiný problém, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *